به وب سایت گروه رسانه ای فاطر خوش آمدید.

شیعه باید مدرنترین شیوه های تبلیغ را برای رساندن پیام حق خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد ، مقام معظم رهبری