دعوت به همکاری

نام شما:*

جنسیت:*
مردزن

تاریخ تولد:*

محل تولد:

شماره شناسنامه:

کد ملی:*

آدرس محل سکونت (با ذکر نام استان و شهر) :

کد پستی 14 رقمی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:*

پست الکترونیکی*

آخرین مدرک تحصیلی دریافت شده یا در حال دریافت مدرک

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه نام شهر محل تحصیل سال اخذ مدرک

شرح سوابق کاری :

نام محل اشتغال آخرین سمت نام مدیر مربوطه تلفن تماس علت قطع همکاری حقوق و مزایا تاریخ شروع کار تاریخ خاتمه کار
میزان تسلط به زبان انگلیسی: *

میزان آشنایی به نرم افزار های کامپیوتری:

نام نرم افزار میزان تسلط
1. آشنایی کمکاربردهای معمولیمتوسط به بالابسیار مسلطکاملا مسلط
2. آشنایی کمکاربردهای معمولیمتوسط به بالابسیار مسلطکاملا مسلط
3. آشنایی کمکاربردهای معمولیمتوسط به بالابسیار مسلطکاملا مسلط
4. آشنایی کمکاربردهای معمولیمتوسط به بالابسیار مسلطکاملا مسلط
5. آشنایی کمکاربردهای معمولیمتوسط به بالابسیار مسلطکاملا مسلط

حرفه، هنر و توانایی های فردی (نظیر نویسندگی، طراحی، موسیقی، ...)

نام میزان تسلط و تجربه
1. کممعمولیمتوسطقویحرفه ای
2. کممعمولیمتوسطقویحرفه ای
3. کممعمولیمتوسطقویحرفه ای
4. کممعمولیمتوسطقویحرفه ای
5. کممعمولیمتوسطقویحرفه ای

توانایی های منحصر به انیمیشن و بازی های رایانه ایTemplate Design:Dima Group